Porudžbina - Rori torta

1

Težina torte

Izmena težine

kg

Kolika torta mi je potrebna?
kalkulator težine

Broj odraslih

Broj dece

Nova težina

0 kg

Neophodna težina kako bi se postigla prikazana dekoracija je 5kg. Smanjenje kilaže može uticati i na smanjenje broja spratova ili izmene na dekoraciji.

2

Broj spratova i ukusi

Izaberite broj spratova

5.nivo - ukus

4.nivo - ukus

3.nivo - ukus

2.nivo - ukus

1.nivo - ukus

Cene torte ne zavisi od ukusa koji izaberete.


Torte čiji presek nije dovoljno čvrst ne mogu biti izabrane za donje nivoe.

3

Dekoracija i napomene

U zavisnosti od zahteva za posebnu dekoraciju, cena dekoracije može biti različita od prikazane. Pre zaključivanja porudžbine kupac će biti obavešten o tačnoj ceni zahtevane dekoracije.

Cena po kilogramu

1.530,00 RSD

Cena prikazane dekoracije

0,00 RSD

Cena torte

7.650,00 RSD