011 28 54 700

Porudzbine 08-22h

Tehnologija i kvalitet

Oaza Junior od novembra 2010-te godine uspostavlja,održava i unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom, kao sredstvo za ostvarivanje politike i ciljeva kvaliteta, a prema zahtevima ISO 9001.Takođe,u istom periodu implementiran je HACCP sistem, i se primenjuje u svim sektorima preduzeća, koji posredno ili neposredno utiču na kvalitet i bezbednost proizvoda kao i zadovoljenje kupca.

Preduzeće OAZA JUNIOR DOO primenjuje QMS i HACCP sistem u oblasti proizvodnje, distribucije i prodaje torti i kolača.

Da bi se postignuti kvalitet održao i još više unapredio,vodi se računa o nabavci kvalitetnih sirovina,o doslednom korišćenju receptura, poštovanju standarda kvaliteta i bezbedosti hrane u svakom delu proizvodnje i distribucije proizvoda.

U firmi se neguje posebna vrsta timskog rada, zato što smatramo da samo zajedničko znanje i energija mogu doprineti uspehu i razvoju firme, a sve u cilju zadovoljenja krajnjih potrošača i saradnika.